معرفی هلدینگ مالی مهرگان تامین پارس

شرکت مهرگان تامین پارس یک هلدینگ مالی و بازرگانی است که در راستای کسب جایگاه برتر در بازار سرمایه و بازرگانی خارجی(صادارت و واردات) و با در نظر گرفتن صرف و صلاح ذینفعان، در تعامل سازنده با اقتصاد ملی گام برخواهد داشت.

تاریخچه شرکت

 شرکت  در چارچوب قوانین و مقررات کشور به استناد صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق ­العاده مورخ 18/08/1395و مجوز شماره 11467 مورخ 16/08/1395سازمان بورس و اوراق بهادار نام شرکت  با عنوان «سرمایه ­گذاری مهرگان تأمین پارس»  ثبت شد.

چشم انداز

یک هلدینگ مالی و بازرگانی است که در راستای کسب جایگاه برتر در بازار سرمایه و بازرگانی خارجی(صادارت و واردات) و با در نظر گرفتن صرف و صلاح ذینفعان، در تعامل سازنده با اقتصاد ملی گام برخواهد داشت.

ماموریت

 • مدیریت دارایی ‏های مالی و کسب بازدهی مناسب از پرتفوی تحت مدیریت و مالکیت
 • تامین مالی از طریق بازار سرمایه با استفاده حداکثری از ظرفیت‏ها و ابزارهای موجود
 • برنامه ‏ریزی، نظارت و تصمیم ‏گیری در خصوص توسعه، فروش، اصلاح، تملک، ادغام و انحلال شرکت‏های منتخب شستان
 • آماده ‏سازی شرکت‏های منتخب شستان برای پذیرش و عرضه در بازار سرمایه
 • بهبود زنجیره ارزش با توسعه نهادهای مالی
 • تسهیل دسترسی به منابع مالی خارجی
 • توسعه فعالیت‏های بازرگانی در راستای تامین دانش فنی، امکانات تولید و افزایش صادرات
 • حوزه‏های راهبردی
 • مدیریت دارایی
 • توسعه زنجیره ارزش مالی
 • بازرگانی

ارزش‏های سازمانی

 • سیستم مدیریت مسئوولیت ‏پذیر و پاسخگو درکلیه سطوح.
 • ارتقای کمی و کیفی براساس کمیت و کیفیت فعالیت و شایستگی‌ها.
 • سیستم اقتصادی و مدیریتی منسجم، پویا، منعطف و کارآمد.
 • نظم و انضباط کاری همراه با خلاقیت و نوآوری.
 • تفکر برنامه‌ای، آینده نگری‏، آینده‏پژوهی و آینده‏سازی.
 • ارتقا کمی و کیفی فعالیت‏های مؤثر درعرصه‌های رقابت.
 • رعایت اصول حاکم براخلاق حرفه‌ای و مبادلات مالی، بازرگانی و تجاری

ترکیب سهامداران

 آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر است:

 1. شرکت سرمایه گذاری ساتا "شستان"
 2. شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان
 3. شرکت فروسیلیسیم خمین 
 4. شرکت مهندسی توسعه پترو فرایند کرخه
 5. شرکت توسعه نگین مکران