معرفی هلدینگ مالی مهرگان تامین پارس

شرکت مهرگان تامین پارس یک هلدینگ مالی و بازرگانی است که در راستای کسب جایگاه برتر در بازار سرمایه و بازرگانی خارجی(صادارت و واردات) و با در نظر گرفتن صرف و صلاح ذینفعان، در تعامل سازنده با اقتصاد ملی گام برخواهد داشت.

تاریخچه شرکت

شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در تاریخ 01/08/1386 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ 07/10/1395 به منظور بهره برداری از شرایط و زمینه های اقتصادی و مدیریت بهینه شرکت های زیرمجموعه سازمان سرمایه گذاری ساتا (شستان) در چارچوب قوانین و مقررات کشور و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نام شرکت به «سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

چشم انداز

یک هلدینگ مالی و بازرگانی است که در راستای کسب جایگاه برتر در بازار سرمایه و بازرگانی خارجی(صادارت و واردات) و با در نظر گرفتن صرف و صلاح ذینفعان، در تعامل سازنده با اقتصاد ملی گام برخواهد داشت.

ماموریت

 • مدیریت دارایی‏های مالی و کسب بازدهی مناسب از پرتفوی تحت مدیریت و مالکیت
 • تامین مالی از طریق بازار سرمایه با استفاده حداکثری از ظرفیت‏ها و ابزارهای موجود
 • برنامه‏ریزی، نظارت و تصمیم‏گیری در خصوص توسعه، فروش، اصلاح، تملک، ادغام و انحلال شرکت‏های منتخب شستان
 • آماده‏سازی شرکت‏های منتخب شستان برای پذیرش و عرضه در بازار سرمایه
 • بهبود زنجیره ارزش با توسعه نهادهای مالی
 • تسهیل دسترسی به منابع مالی خارجی
 • توسعه فعالیت‏های بازرگانی در راستای تامین دانش فنی، امکانات تولید و افزایش صادرات
 • حوزه‏های راهبردی
 • مدیریت دارایی
 • توسعه زنجیره ارزش مالی
 • بازرگانی

ارزش‏های سازمانی

 • سیستم مدیریت مسئوولیت‏پذیر و پاسخگو درکلیه سطوح.
 • ارتقای کمی و کیفی براساس کمیت و کیفیت فعالیت و شایستگی‌ها.
 • سیستم اقتصادی و مدیریتی منسجم، پویا، منعطف و کارآمد.
 • نظم و انضباط کاری همراه با خلاقیت و نوآوری.
 • تفکر برنامه‌ای، آینده نگری‏، آینده‏پژوهی و آینده‏سازی.
 • ارتقا کمی و کیفی فعالیت‏های مؤثر درعرصه‌های رقابت.
 • رعایت اصول حاکم براخلاق حرفه‌ای و مبادلات مالی، بازرگانی و تجاری

ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت مبلغ 100 میلیارد ریال بوده و آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر است:

 1. شرکت سرمایه گذاری ساتا "شستان"
 2. شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان
 3. شرکت فروسیلیسیم خمین 
 4. شرکت مهندسی توسعه پترو فرایند کرخه
 5. شرکت توسعه نگین مکران

هیات مدیره

ردیف

نام

سمت

مدرک تحصیلی

1

محمد مهدی امینی 

رئیس هیات مدیره

-

2

حسن عابدی

عضو هیات مدیره

-

3

محمدرضا آل آقا

عضو هیات مدیره

4

دکتر سیدبابک ابراهیمی

عضو هیات مدیره

دکترای صنایع-مهندسی مالی

5

دکتر سیدمحمد هاشمی نژاد

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

دکترای مدیریت مالی