جدول دوره های تحلیلی- آموزشی شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس در یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس در جریان یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه 12 دوره آموزشی –تحلیلی مرتبط با مفاهیم بازار سرمایه را در محل غرفه خود، برگزار کرد

شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس در جریان یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه 12 دوره آموزشی –تحلیلی مرتبط با مفاهیم بازار سرمایه را در محل غرفه خود، برگزار کرد. بر این اساس، 12 دوره تحلیلی- آموزشی مرتبط با بازار سرمایه (8 کارگاه آموزشی و 4 نشست تخصصی) توسط تحلیلگران ارشد شرکت و اساتید مدعو برای مراجعان و عموم علاقه مندان، به صورت رایگان برگزار شد. جدول کامل دوره ها به شرح جدول ذیل قابل مشاهده است: