بررسی ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران

سبدگردان مهرگان با توجه به در نظرگرفتن افق سرمایه‌گذاری و همچنین بررسی میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران، ترکیبی بهینه از دارایی‌های مختلف همانند سهام رشدی، سهام نقدشونده، سهام سودشونده، اوراق با درآمد ثابت (جایگزین سپرده بانکی) و غیره را به منظور تشکیل سبد سرمایه‌گذاری مشتریان خود در نظر می‌گیرد.