گزارش های تحلیلی

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/05/03

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.12 درصدی شاخص کل ثبت ارزش معاملات خرد 3.001 میلیارد تومان ورود 800 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی خروج 137 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی محصولات شیمیایی، محصولات کامپیوتری، رایانه بیشترین…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/05/02

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: رشد 0.47 درصدی شاخص کل ثبت ارزش معاملات خرد 3.090 میلیارد تومان ورود 485 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی ورود 86 میلیارد تومانی پول به سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی سرمایه گذاری ها، محصولات شیمیایی، فرآورده…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/05/01

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.15 درصدی شاخص کل ثبت ارزش معاملات خرد 2.974 میلیارد تومان ورود 725 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی خروج 121 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی رایانه، استخراج نفت و گاز، خدمات…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/04/31

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.92 درصدی شاخص کل ثبت ارزش معاملات خرد 2.973 میلیارد تومان ورود 274 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی خروج 228 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی خودرو و ساخت قطعات، رایانه، ماشین…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/04/30

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.46 درصدی شاخص کل ثبت ارزش معاملات خرد 2.813 میلیارد تومان ورود 104 میلیارد تومانی پول به صندوق های طلا و کالایی توسط اشخاص حقیقی خروج 434 میلیارد تومانی پول از صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی خودرو و ساخت قطعات، استخراج…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/04/23

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.41 درصدی شاخص کل ثبت ارزش معاملات خرد 3.055 میلیارد تومان ورود 189 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی خروج 299 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی فرآورده های نفتی، محصولات غذایی، محصولات…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/04/20

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.35 درصدی شاخص کل ثبت ارزش معاملات خرد 3.750 میلیارد تومان ورود 518 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی خروج 410 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی بیمه، کانی های غیرفلزی، استخراج کانه…
ادامه مطلب

هفته‌نامه “تحلیل بازارهای ایران و جهان”هفته دوم تیر 1403

هفته‌نامه “تحلیل بازارهای ایران و جهان”هفته دوم تیر ماه ۱۴۰۳ -سهم 54 درصدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی حاشیه خلیج فارس در نیمه اول سال 2024 -تداوم انقباض فعالیت‌ واحدهای تولیدی چین در ماه ژوئن با ثبت رقم 49.5 برای شاخص  PMI این حوزه -تقویت احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/04/18

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.23 درصدی شاخص کل ثبت ارزش معاملات خرد 5.184 میلیارد تومان ورود 529 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی خروج 452.9میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی بیمه، لاستیک و پلاستیک، صنایع نیروگاهی بیشترین…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/04/17

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: رشد 1.72 درصدی شاخص کل ثبت ارزش معاملات خرد 8.111 میلیارد تومان ورود 312 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی خروج 201 میلیارد تومانی پول از صندوق های سهامی و اهرمی توسط اشخاص حقیقی بانک ها، فرآورده های نفتی،…
ادامه مطلب