تامین مالی

تامین مالی از طریق بازار سرمایه با استفاده حداکثری از ظرفیت‏‌ها و ابزارهای موجود، تامین مالی طرح‌ها و پروژه‏‌های مجموعه ساتا، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‏‌پذیر و استفاده از ظرفیت بازار بدهی از خدماتی است که گروه مالی مهرگان در راستای تامین مالی به بازار سرمایه و اهالی آن ارائه می‌دهد.

تامین مالی با استفاده حداکثری از ظرفیت‏‌های بازار پول، بازار سرمایه، بیمه، سرمایه‌گذاری خارجی، صندوق توسعه و سایر منابع عمومی، ابزارهای مشارکت، بدهی، صکوک و غیره، فرصت ‌های بیرونی نظیر اعتبارات اسنادی، صندوق‌‏‎های ارزی، فاینانس و یوزانس، تهاتر دارایی‏‌ها و بدهی‏‌ها به علاوه آماده‎‏‌سازی، پذیرش و عرضه اوراق بهادار از اقدامات گروه مالی مهرگان در زمینه تامین مالی به حساب می‌آید.