تحقیق و توسعه

مطالعه و بررسی متغیرهای کلان اقتصادی داخلی و بین المللی و تحلیل روندهای آنها یکی از موضوعاتی است که گروه مالی مهرگان مدنظر قرار داده است. شناسایی و استفاده از ابزارها و فناوری‏ های نوین مالی، ارائه خدمات مشاوره مالی و اقتصادی، و شناسایی و مطالعه ریسک‏های تاثیرگذار بر عملکرد شرکت ‏ها از دیگر اقدامات گروه مالی مهرگان در راستای تحقیق و توسعه محسوب می‌شود.
مطالعه حوزه ‏های جدید کسب و کار، مطالعات آینده‏ پژوهی، مطالعه بازارها و ابزارها و همچنین توسعه و تقویت کانون‏ های هم‏ اندیشی و کارگروه‏ های مطالعاتی از دیگر اقدامات گروه مالی مهرگان در این راستا است.