تحقیق و توسعه

مطالعه و بررسی متغیرهای کلان اقتصادی داخلی و بین‌المللی و تحلیل روندهای آن‌ها یکی از موضوعاتی است که گروه مالی مهرگان مدنظر قرار داده است. شناسایی و استفاده از ابزارها و فناوری‏‌های نوین مالی، ارائه خدمات مشاوره مالی و اقتصادی،  شناسایی و مطالعه ریسک‏‌های تاثیرگذار بر عملکرد شرکت‌ها از دیگر اقدامات گروه مالی مهرگان در راستای تحقیق و توسعه محسوب می‌شود.

مطالعه حوزه‌‏های جدید کسب‌وکار، مطالعات آینده‏ پژوهی، مطالعه بازارها و ابزارها و همچنین توسعه و تقویت کانون‏‌های هم‏‌اندیشی و کارگروه‏‌های مطالعاتی از دیگر اقدامات گروه مالی مهرگان در این راستا است.