سبدگردانی اختصاصی

  • مزایای سبدگردانی اختصاصی
  • عدم نیاز به اطلاعات لازم و کافی در زمینه سرمایه‌گذاری در بورس
  • سرمایه‌گذاری برای افرادی که زمان کافی ندارند
  • مدیریت سرمایه مطلوب‌تر با پذیرش ریسک کمتر
  • پتانسیل کسب سود معقول