شرکت سرمایه‌گذاری

شرکت‌ سرمایه‌گذاری امین توان آفرین‌ساز، بازوی قدرتمند گروه مالی مهرگان با داشتن ارزش روز پرتفوی بورسی بیش از 220 هزار میلیارد ریال، تحقق اهداف سرمایه‌گذاری گروه مالی مهرگان را در بازار سرمایه بر عهده دارد. 

گروه مالی مهرگان با داشتن بیش از 80 درصد سهام این شرکت، در صنایع مختلف از جمله صنایع شیمیایی، صنعت دستگاه‌های برقی، فلزات اساسی و صنعت چندرشته‌ای به سرمایه‌گذاری پرداخته است.