صندوق بازارگردانی اختصاصی مهرگان

جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد از وظایف صندوق بازارگردانی اختصاصی مهرگان است؛ پذیرش ریسک مورد قبول و تلاش برای کسب بیشترین بازدهی ممکن برای سرمایه‌گذاران از مهم‌ترین اهداف صندوق بازارگردانی اختصاصی مهرگان به شمار می‌آید.

انباشته ‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد. صندوق از جانب سرمایه‌گذاران تمامی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

صندوق بازارگردانی اختصاصی مهرگان یکی از بزرگترین صندوق‌‏های بازارگردانی در کشور است و مسوولیت بازارگردانی سهام صنایع متعددی را بر عهده دارد که از آن جمله می‏‌توان به صنایع زیر اشاره کرد:

محصولات شیمیایی

سیمان و فرآورده‎‌های سیمانی

کانه‌های فلزی

فرآورده‌های نفتی

بازرگانی

حمل و نقل