معرفی سبدگردان مهرگان

ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات مالی، مشاوره عرضه و پذیرش اوراق بهادار یا کالا پس از دریافت مجوزهای مربوطه از سازمان بورس و اوراق بهادار از اقدامات گروه مالی مهرگان در حوزه سبدگردانی است.

گروه مالی مهرگان از طریق شرکت سبدگردان مهرگان در راستای تکمیل زنجیره ارزش خدمات خود به حوزه سبدگردانی نیز وارد و طریق این شرکت طبق دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان مصوب سازمان بورس، تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به ‌نام سرمایه‌گذار می‌کند.