موضوع فعالیت

سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری (سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، گواهی سپرده بانکی، سایر اوراق بهادار و...)

سبدگردانی

سبدگردانی

مشاور سرمایه‌گذاری

مشاور سرمایه‌گذاری

تامین مالی

تامین مالی

خدمات کارگزاری (اوراق بهادار، کالا و انرژی)

ارائه‌دهنده خدمات در حوزه فن آوری اطلاعات مالی