اروپا

روند قیمت جهانی پلی‌اتیلن

قیمت پلی‌اتیلن در بازارهای اروپا و آسیا -بازار پلی‌اتیلن اروپا در هفته گذشته شاهد وضعیت باثبات با کاهش اندک قیمت‌ها تحت تاثیر حجم پایین معاملات در بازار نقدی و نبود عوامل محرک و جریان‌ساز بوده است. -میانه قیمت پلی‌اتیلن سبک خطی شمال غربی اروپا با 0.4 درصد کاهش در سطح…
ادامه مطلب

روند قیمت جهانی متانول

قیمت متانول در بازارهای اروپا و چین -متانول در معاملات نقدی بازارهای اروپایی شاهد ادامه روزهای باثبات بوده و حجم نسبتا مناسب عرضه در بازار باعث شده برنامه تعمیرات دوره‌ای واحدهای متعدد اروپایی و آمریکایی، نتواند فشاری بر قیمت‌ها واردنماید. -میانه دامنه قیمتی بر اساس فوب روتردام با کاهش 0.6…
ادامه مطلب

روند قیمت جهانی پلی‌اتیلن

قیمت پلی‌اتیلن در بازارهای اروپا و آسیا -بازار پلی‌اتیلن اروپا در هفته گذشته شاهد کاهش حجم معاملات و تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا با تعطیلات عمومی بود که بازار را در سکوت نسبی فرو برده بود. -میانه قیمت پلی‌اتیلن سبک خطی شمال غربی اروپا با 0.7 درصد کاهش در…
ادامه مطلب

روند قیمت جهانی متانول

قیمت متانول در بازارهای اروپا و چین -متانول در معاملات نقدی بازارهای اروپایی شاهد ادامه روند کم‌نوسان همراه با حجم اندک معاملات به دلیل کاهش روزهای کاری هفته گذشته به دلیل تعطیلات مرتبط با روز کارگر بوده که نقدینگی در بازار را کاهش داده است. -میانه دامنه قیمتی بر اساس…
ادامه مطلب

روند قیمت جهانی پلی‌اتیلن

قیمت پلی‌اتیلن در بازارهای اروپا و آسیا -بازار پلی‌اتیلن اروپا در هفته گذشته عمدتا شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها به دلیل ضعف در تقاضا و همچنین انتظار معامله‌گران برای مشخص‌شدن تکلیف قیمت قرارداد ماهانه اتیلن در بازار بالادستی برای ماه آینده بوده است. -میانه قیمت پلی‌اتیلن سبک خطی شمال غربی اروپا…
ادامه مطلب

روند قیمت جهانی متانول

قیمت متانول در بازارهای اروپا و چین -متانول در معاملات نقدی بازارهای اروپایی در هفته گذشته شاهد روزهای آرامی بود که در آن معاملات با حجم نسبتا اندکی صورت می‌گرفته اگرچه عموم فعالان بر این باور هستند که در دو ماه آینده، سطح تقاضا با بهبود معناداری روبرو خواهد شد.…
ادامه مطلب

روند قیمت جهانی پلی‌اتیلن

قیمت پلی‌اتیلن در بازارهای اروپا و آسیا -بازار پلی‌اتیلن اروپا شاهد ثبات وضعیت خود در هفته گذشته با نبود عامل محرک برای تغییر شرایط عمومی بازار بوده اگرچه گزارش‌هایی مبنی بر کسری عرضه در برخی از گریدهای خاص پلی‌اتیلن موجود بوده اما شرایط کلی عرضه و تقاضا عمدتا بدون تغییر…
ادامه مطلب

روند قیمت جهانی متانول

قیمت متانول در بازارهای اروپا و چین -متانول در معاملات نقدی بازارهای اروپایی شاهد معاملاتی کم‌نوسان در هفته گذشته بود که عمدتا ناشی از افت دوطرفه تمایل در طرف تقاضا برای خرید محموله در بازار نقدی و همچنین افت طرف عرضه با تعمیر و نگهداری بخشی از واحدهای تولیدی بود.…
ادامه مطلب