اطلاعات و ارتباطات

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/24

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 1.45 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 4.269 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون ماهانه) خروج 499 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 38 میلیارد تومانی پول به صندوق های طلا و کالایی توسط اشخاص…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/23

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.68 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 4.204 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون ماهانه) خروج 176 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 59 میلیارد تومانی پول به صندوق های طلا و کالایی توسط اشخاص…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/22

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.49 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 3.546 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه) خروج 272 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 85 میلیارد تومانی پول به صندوق های طلا و کالایی…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/08

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: رشد 0.03 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معامالت خرد به 5.230 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی) ورود 84 میلیارد تومانی پول به صندوق‌های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی خروج 53 میلیارد تومانی پول از صندوق های کالایی توسط اشخاص حقیقی حمل و…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/05

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: رشد 0.05 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معامالت خرد به 5.238 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی) ورود 516 میلیارد تومانی پول به صندوق‌های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی ورود 136 میلیارد تومانی پول به سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی حمل…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/04

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.58 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معامالت خرد به 5.768 میلیارد تومان (نزدیک به میانگین موزون هفتگی و بالاتر از میانگین موزون ماهانه) ورود 371 میلیارد تومانی پول به صندوق‌های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی خروج 47 میلیارد تومانی پول از صندوق‌های کالایی…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/03

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: رشد حدود 0.17 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معامالت خرد به 5.632 میلیارد تومان (کمی بالاتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه) ورود 620 میلیارد تومانی پول به صندوق‌های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی خروج 46 میلیارد تومانی پول از صندوق‌های سهامی توسط اشخاص…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/01/28

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: رشد حدود 0.23 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معامالت خرد به 4.135 میلیارد تومان (خروج 698 میلیارد تومانی پول از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی) خروج 574 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 155 میلیارد تومانی…
ادامه مطلب