اقتصاد آمریکا

هفته‌نامه “تحلیل بازارهای ایران و جهان”هفته سوم اردیبهشت 1403

هفته‌نامه “تحلیل بازارهای ایران و جهان”هفته سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ -بهترین عملکرد اقتصاد بریتانیا از سال 2021 با رشد 0.6 درصدی GDP همراه با سیگنال بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره -احیای بهتر از انتظار تجارت خارجی چین با افزایش بیش 1.5 درصد صادرات نسبت به سال گذشته در ماه…
ادامه مطلب

هفته‌نامه “تحلیل بازارهای ایران و جهان”هفته دوم اردیبهشت 1403

هفته‌نامه “تحلیل بازارهای ایران و جهان”هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ -افزایش 175 هزار واحدی میزان مشاغل غیرکشاورزی آمریکا در ماه آوریل و رسیدن به کمترین سطح طی 6 ماه اخیر -بازگشت اقتصاد حوزه یورو به مدار مثبت در سه ماهه اول 2024 با عملکردی بهتر از انتظار تحلیلگران -تثبیت وضعیت…
ادامه مطلب

هفته‌نامه “تحلیل بازارهای ایران و جهان”هفته اول اردیبهشت 1403

هفته‌نامه “تحلیل بازارهای ایران و جهان”هفته اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ -افزایش بیش از انتظار کسری بودجه بریتانیا با رسیدن مجموع بدهی‌ این کشور به 2.69 تریلیون پوند در سال گذشته -عملکرد نامتوازن فعالیت‌های کسب و کار در ماه آوریل با رشد 1.1 درصدی PMI اروپا و افت 1.2 درصدی PMI…
ادامه مطلب

هفته‌نامه “تحلیل بازارهای ایران و جهان”هفته پایانی فروردین 1403

هفته‌نامه “تحلیل بازارهای ایران و جهان”هفته پایانی فروردین ماه ۱۴۰۳ ابعاد جهانی -پیش‌بینی‌ افزایش‌ رشد‌ اقتصاد‌ جهانی‌ تحت تاثیر‌ عملکرد‌ بهتر‌ از‌ حد‌ انتظار‌ اقتصاد‌ آمریکا‌ از‌ جانب‌ صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ -تصویر‌ نامتوازن‌ از‌ عملکرد‌ اقتصاد‌ چین‌ با‌ رشد‌ تولید‌ ناخالص‌ داخلی‌ در‌ فصل‌ اول 2024 با‌وجود‌ افت‌ داده‌ها‌ در‌…
ادامه مطلب