اقتصاد کلان

بررسی وضعیت بازار بدهی و اقتصاد کلان ایران

وضعیت تسهیلات پرداخت‌شده از جانب سیستم بانکی -داده‌های منتشرشده از جانب بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دو ماهه سال 1403 مجموعا 721.9 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده که نزدیک به 192 میلیارد تومان (36 درصد) به تسهیلات پرداختی بانک‌ها در مقایسه با دوره مشابه…
ادامه مطلب

عملکرد کامودیتی‌ها و نهاده‌های کشاورزی در 2023

کارنامه مس در سال 2023 مس شاهد پایان سال 2023 با بازدهی اندک سالیانه 1.1 درصدی بود. بادهای مخالفی همچون سیاست تهاجمی فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره، روند ضعیف بازیابی پساکرونایی اقتصاد چین از جمله عواملی بودند که باعث آسیب به قیمت کامودیتی‌ها از جمله مس در سال 2023…
ادامه مطلب