بازارهای موازی در ایران

بررسی بازدهی بازارهای موازی در سه دهه اخیر

بررسی روند بازارهای موازی در بیش از سه دهه اخیر نشان می‌دهد که پربازده‌ترین بازار در 32 سال گذشته بازار سهام و کم‌بازده‌ترین بازار نیز بازار سپرده بانکی بوده است.بررسی بازدهی بازارهای موازی در ایران حدفاصل سال‌های 1370 تا زمستان منتهی به سال 1402 نشان می‌دهد که بازار سهام با…
ادامه مطلب