بازدهی صنایع

بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 26 اردیبهشت 1403 -صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 3.6- درصدی به صورت میانگین بودند. -هتل رستوران، حفاری و ماشین انبوه سازی با بازدهی 11.5 ، 4.3 و 2.7 درصدی، بیشترین بازدهی را در بین صنایع بزرگ در هفته گذشته را…
ادامه مطلب

بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 19 اردیبهشت 1403 -صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 2.1- درصدی به صورت میانگین بودند. -نساجی، زغال‌سنگ و ماشین آلات با بازدهی 3.3 ، 1.0 و 0.7 درصدی، بیشترین بازدهی را در بین صنایع بزرگ در هفته گذشته را داشتند. -فلزات…
ادامه مطلب

بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 12 اردیبهشت 1403 -صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 2.1- درصدی به صورت میانگین بودند. -بنادر و کشتیرانی، ماشین‌الات و لاستیک و پلاستیک با بازدهی 4.8 ، 2.9 و 1.3 درصدی، بیشترین بازدهی را در بین صنایع بزرگ در هفته گذشته…
ادامه مطلب

بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 5 اردیبهشت 1403 صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 5.7 درصدی به صورت میانگین بودند. تجهیزات صنعتی، سخت‌افزار و تجهیزات و فعالیت مرتبط با اوراق بهادار با بازدهی 11.5 ، 11.0 و 10.3 درصدی، بیشترین بازدهی را در بین صنایع بزرگ…
ادامه مطلب

بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 29 فروردین 1403 صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 4- درصدی به صورت میانگین بودند. تولید فلزات غیر آهنی، کانی‌های فلزی و خرده‌فروشی با بازدهی 0.8- ، 1.0- و 1.5- درصدی، کمترین کاهش را در بین صنایع بزرگ بازار سرمایه در…
ادامه مطلب

بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

در هفته منتهی به 21 فروردین 1403 صنایع بزرگ بازار، شاهد بازدهی 1.3- درصدی به صورت میانگین بودند. در هفته گذشته حمل و نقل زمینی، تولید فلزات غیر آهنی و سخت افزار و تجهیزات بیشترین افزایش بازدهی را به خود اختصاص دادند. همچنین نساجی، کاشی و سرامیک و شیرینیجات با بازدهی…
ادامه مطلب