بنزین

روند بازارهای جهانی پتروشیمی و پالایشگاه در یک ماه اخیر

بازارهای جهانـی پالایشگاه (گزارش اوپک) -حاشیه سود صنعت جهانی پالایشی در ماه آوریل شاهد ثبت دومین افت متوالی ماهانه با بازیابی سطح فعالیت واحدهای پالایشی و رشد عرضه در بازار محصولات بود که بیشترین فشار را بر کرک اسپرد نفتا و دیزل وارد نمود. مجموع نفت دریافتی واحدهای پالایشی در…
ادامه مطلب