بورس هنگ کنگ

آخرین وضعیت بازارهای جهانی سهام

وضعیت بازارهای سهام بزرگ جهان در یک هفته اخیر -بازارهای جهانی سهام با تردید درباره زمان بنادی و ابعاد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو پس از گزارش فراتر از انتظار بازار کار آمریکا، شاهد عقب نشینی در نقاط متعدد بود به صورتی که شاخص جهانی MSCI با افت یک درصدی…
ادامه مطلب