تورم مصرف کنندگان

وضعیت تورم مصرف‌کنندگان درماه گذشته

وضعیت تورم مصرف‌کنندگان در اردیبهشت ماه 1403 -مرکز آمار اقدام به انتشار داده‌های قیمتی اردیبهشت ماه نموده که بر اساس آمارهای منتشره، تورم در مقیاس ماهانه و نقطه‌به نقطه با افزایش روبرو شده، اما تورم سالیانه با کاهش مواجه شده است. -بر اساس داده‌های مرکز آمار، قیمت‌های مصرف‌کنندگان در اردیبهشت…
ادامه مطلب