خاورمیانه

مقایسه آخرین وضعیت اوره فوب ایران و منطقه خاورمیانه

-قیمت اوره فوب ایران در هفته گذشته بدون تغییر قیمت در سطح 256.5 دلار در هر تن معامله شد. -قیمت اوره در منطقه خاورمیانه در هفته گذشته، بر اساس گزارش آرگوس با کاهش قیمت 4.3 درصدی به سطح 279.5 دلار در هر تن، رسید. قیمت گاز طبیعی در هاب اروپا…
ادامه مطلب

آخرین وضعیت بازار جهانی نفت

روند بازار جهانی نفت در یک هفته اخیر -قیمت نفت در هفته گذشته شاهد تلاش ناموفقی برای بازگشت به کانال 84 دلاری بود و چشم‌انداز نامطمئن پیش روی تقاضا و سخنان برخی مقامات فدرال رزرو درباره احتمال ثبات بیشتر نرخ بهره در سطوح کنونی برای اطمینان از روند کاهشی تورم،…
ادامه مطلب

مقایسه آخرین وضعیت اوره فوب ایران و منطقه خاورمیانه

-قیمت اوره فوب ایران در هفته گذشته با افزایش قیمت 1.6 درصدی به سطح 256 دلار در هر تن رسید. -قیمت اوره در منطقه خاورمیانه در هفته گذشته، بر اساس گزارش آرگوس با افزایش قیمت حدودا 1 درصدی به سطح 292 دلار در هر تن، رسید. قیمت گاز طبیعی در…
ادامه مطلب

آخرین وضعیت بازار جهانی نفت

روند بازار جهانی نفت در یک هفته اخیر -قیمت نفت در هفته گذشته شاهد بیشترین کاهش خود ظرف سه ماه اخیر با کاهش ریسک‌های ژئوپولتیک در خاورمیانه و همچنین کندشدن رشد اقتصادی آمریکا و احتمال کاهش سطح تقاضا برای نفت بود. -بر اساس گزارش موسسه خدمات نفتی بیکر هیوز، شرکت‌های…
ادامه مطلب

مقایسه آخرین وضعیت اوره فوب ایران و منطقه خاورمیانه

قیمت اوره فوب ایران در هفته گذشته با کاهش قیمت 2.9 درصدی به سطح 252.5 دلار در هر تن رسید.  قیمت اوره در منطقه خاورمیانه در هفته گذشته، بر اساس گزارش آرگوس با افزایش قیمت 2.1 درصدی به سطح 289.5 دلار در هر تن، رسید. قیمت گاز طبیعی در هاب…
ادامه مطلب

آخرین وضعیت بازار جهانی نفت

روند بازار جهانی نفت در یک هفته اخیر -قیمت نفت در هفته گذشته با پدیدارشدن نشانه‌هایی از انقباض عرضه در بازار، شاهد افزایش بود و این در حالی است که معامله‌گران هنوز به دقت تحولات خاورمیانه را برای ارزیابی ریسک‌های ژئوپولتیکی موجود با توجه به گزارشات مربوط به برای افزایش…
ادامه مطلب

مقایسه آخرین وضعیت اوره فوب ایران و منطقه خاورمیانه

-قیمت اوره فوب ایران در هفته گذشته با کاهش قیمت 3.7 درصدی به سطح 260 دلار در هر تن رسید.  -قیمت اوره در منطقه خاورمیانه در هفته گذشته، بر اساس گزارش آرگوس با کاهش قمیت 7.4 درصدی به سطح 283.5 دلار در هر تن، رسید. قیمت گاز طبیعی در هاب…
ادامه مطلب

آخرین وضعیت بازار جهانی نفت

روند بازار جهانی نفت در یک هفته اخیر -بازار جهانی نفت در هفته گذشته شاهد نوسانات قابل توجه و رفت و برگشت متعددی بین دو کانال 80 و 90 دلاری بود، اما در نهایت با افت 3.5 درصدی به کار خود خاتمه داد. -افزایش تنش در خاورمیانه، بازارهای جهانی را…
ادامه مطلب

مقایسه آخرین وضعیت اوره فوب ایران و منطقه خاورمیانه

-قیمت اوره فوب ایران در هفته گذشته با کاهش قیمت 6.4 درصدی به سطح 270 دلار در هر تن رسید. -قیمت اوره در منطقه خاورمیانه در هفته گذشته، بر اساس گزارش آرگوس با کاهش قیمت 9.6 درصدی به سطح 302.5 دلار در هر تن، رسید. اما، قیمت گاز طبیعی در…
ادامه مطلب