دلار

هفته‌نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان

در سومین هفته‌نامه تحلیل تخصصی بازارهای ایران و جهان در دی ماه می‌خوانید: oتداوم رشد مشاغل غیرکشاورزی در بازار کار آمریکا در ماه دسامبر oشتاب‌گیری مجدد تورم مصرف‌کنندگان در حوزه یورو در ماه دسامبر oرشد 2.1 درصدی نفت برنت در هفته گذشته تحت تاثیر اختلالات ایجادشده در سطح عرضه oکاهش…
ادامه مطلب

کارنامه طلا و شاخص دلار در سال 2023

دلار شاهد اولین افت سالیانه خود از 2020 با توجه به انتظارات مرتبط با کاهش نرخ بهره از جانب فدرال رزرو در سال 2024 بود که باعث افت 1.8 درصدی این ارز معتبر در مقابل سبدی از همتایان خود در سال 2023 شد. افزایش سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران نیز به عنوان…
ادامه مطلب