زغال سنگ

بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 16 خرداد 1403 -صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 1.2- درصدی به صورت میانگین بودند. -خودرو، بنادر و کشتیرانی و لاستیک و پلاستیک با بازدهی 3.8 ، 3.0 و 2.7 درصدی، بیشترین بازدهی را در بین صنایع بزرگ در هفته گذشته…
ادامه مطلب

بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 9 خرداد 1403 -صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 1.7- درصدی به صورت میانگین بودند. -بنادر و کشتیرانی و شیرینیجات با بازدهی 0.6 و 0.3 درصدی، بیشترین بازدهی را در بین صنایع بزرگ در هفته گذشته را داشتند. -سخت‌افزار و تجهیزات،…
ادامه مطلب

بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 1 خرداد 1403 -صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 3.2- درصدی به صورت میانگین بودند. -نساجی، فلزات غیر آهنی و حمل بار زمینی با بازدهی 2.2 ، 0.9 و 0.6 درصدی، بیشترین بازدهی را در بین صنایع بزرگ در هفته گذشته…
ادامه مطلب