سخت افزار

بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 19 اردیبهشت 1403 -صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 2.1- درصدی به صورت میانگین بودند. -نساجی، زغال‌سنگ و ماشین آلات با بازدهی 3.3 ، 1.0 و 0.7 درصدی، بیشترین بازدهی را در بین صنایع بزرگ در هفته گذشته را داشتند. -فلزات…
ادامه مطلب

بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 12 اردیبهشت 1403 -صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 2.1- درصدی به صورت میانگین بودند. -بنادر و کشتیرانی، ماشین‌الات و لاستیک و پلاستیک با بازدهی 4.8 ، 2.9 و 1.3 درصدی، بیشترین بازدهی را در بین صنایع بزرگ در هفته گذشته…
ادامه مطلب

بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 5 اردیبهشت 1403 صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 5.7 درصدی به صورت میانگین بودند. تجهیزات صنعتی، سخت‌افزار و تجهیزات و فعالیت مرتبط با اوراق بهادار با بازدهی 11.5 ، 11.0 و 10.3 درصدی، بیشترین بازدهی را در بین صنایع بزرگ…
ادامه مطلب

بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

در هفته منتهی به 21 فروردین 1403 صنایع بزرگ بازار، شاهد بازدهی 1.3- درصدی به صورت میانگین بودند. در هفته گذشته حمل و نقل زمینی، تولید فلزات غیر آهنی و سخت افزار و تجهیزات بیشترین افزایش بازدهی را به خود اختصاص دادند. همچنین نساجی، کاشی و سرامیک و شیرینیجات با بازدهی…
ادامه مطلب