صنایع دارویی

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/12

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.17 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 3.845 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه) خروج 214 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 602 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/11

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.54 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 3.913 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه) خروج 237 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 420 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط…
ادامه مطلب