صنایع چرم

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/01/28

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: رشد حدود 0.23 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معامالت خرد به 4.135 میلیارد تومان (خروج 698 میلیارد تومانی پول از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی) خروج 574 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 155 میلیارد تومانی…
ادامه مطلب