فوب روتردام

روند قیمت جهانی متانول

قیمت متانول در بازارهای اروپا و چین -متانول در معاملات نقدی بازارهای اروپایی شاهد ادامه روزهای باثبات بوده و حجم نسبتا مناسب عرضه در بازار باعث شده برنامه تعمیرات دوره‌ای واحدهای متعدد اروپایی و آمریکایی، نتواند فشاری بر قیمت‌ها واردنماید. -میانه دامنه قیمتی بر اساس فوب روتردام با کاهش 0.6…
ادامه مطلب

روند قیمت جهانی متانول

قیمت متانول در بازارهای اروپا و چین -متانول در معاملات نقدی بازارهای اروپایی شاهد ادامه روند کم‌نوسان همراه با حجم اندک معاملات به دلیل کاهش روزهای کاری هفته گذشته به دلیل تعطیلات مرتبط با روز کارگر بوده که نقدینگی در بازار را کاهش داده است. -میانه دامنه قیمتی بر اساس…
ادامه مطلب

روند قیمت جهانی متانول

قیمت متانول در بازارهای اروپا و چین -متانول در معاملات نقدی بازارهای اروپایی در هفته گذشته شاهد روزهای آرامی بود که در آن معاملات با حجم نسبتا اندکی صورت می‌گرفته اگرچه عموم فعالان بر این باور هستند که در دو ماه آینده، سطح تقاضا با بهبود معناداری روبرو خواهد شد.…
ادامه مطلب

روند قیمت جهانی متانول

قیمت متانول در بازارهای اروپا و چین -متانول در معاملات نقدی بازارهای اروپایی شاهد معاملاتی کم‌نوسان در هفته گذشته بود که عمدتا ناشی از افت دوطرفه تمایل در طرف تقاضا برای خرید محموله در بازار نقدی و همچنین افت طرف عرضه با تعمیر و نگهداری بخشی از واحدهای تولیدی بود.…
ادامه مطلب