محصولات شیمیایی

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/23

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.68 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 4.204 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون ماهانه) خروج 176 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 59 میلیارد تومانی پول به صندوق های طلا و کالایی توسط اشخاص…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/22

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.49 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 3.546 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه) خروج 272 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 85 میلیارد تومانی پول به صندوق های طلا و کالایی…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/12

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.17 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 3.845 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه) خروج 214 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 602 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/11

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.54 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 3.913 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه) خروج 237 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 420 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/05

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: رشد 0.05 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معامالت خرد به 5.238 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی) ورود 516 میلیارد تومانی پول به صندوق‌های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی ورود 136 میلیارد تومانی پول به سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی حمل…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/02

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: رشد حدود 1.2درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معامالت خرد به 6.919 میلیارد تومان (بالاتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه) ورود 261 میلیارد تومانی پول به سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 413 میلیارد تومانی پول به صندوق درآمد ثابت توسط اشخاص…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/01/28

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: رشد حدود 0.23 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معامالت خرد به 4.135 میلیارد تومان (خروج 698 میلیارد تومانی پول از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی) خروج 574 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 155 میلیارد تومانی…
ادامه مطلب