نفت

عملکرد تجارت خارجی کشور در سال 1402

چین و امارات بیشترین سهم در معاملات با ایران در سال 1402 را به خود اختصاص دادند. در سال 1402 عملکرد تجارت خارجی کشور به اینصورت بود که گاز طبیعی مایع شده با 3.09 میلیارد دلار، پروپان مایع شده 3.06 میلیارد دلار و قیر نفت با 2.19 میلیارد دلار سه…
ادامه مطلب