هتل و رستوران

بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 27 تیر 1403 -صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 0.1- درصدی به صورت میانگین بودند. -فعالیت مرتبط با اوراق بهادار، نساجی و محصولات لبنی با بازدهی 5.3 ، 4.6 و 3.3 درصدی، بیشترین بازدهی را در بین صنایع بزرگ در هفته…
ادامه مطلب

بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 13 تیر 1403 -صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 0.7 درصدی به صورت میانگین بودند. -حمل و نقل زمینی، لاستیک و پلاستیک و خرده‌فروشی با بازدهی 16.5 ، 7.1 و 6.7 درصدی، بیشترین بازدهی را در بین صنایع بزرگ در هفته…
ادامه مطلب