وسایل خانگی

بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 6 تیر 1403 -صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 1.9 درصدی به صورت میانگین بودند. -تولید کود و ترکیبات نیتروژن، بنادر و کشتیرانی و فعالیت مرتبط با اوراق بهادار با بازدهی 5.9 ، 5.9 و 4.8 درصدی، بیشترین بازدهی را در…
ادامه مطلب

بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 30 خرداد 1403 صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 1.6- درصدی به صورت میانگین بودند. بنادر و کشتیرانی، لاستیک و پلاستیک و محصولات کشاورزی با بازدهی 1.8 ، 0.6 و 0.4 درصدی، بیشترین بازدهی را در بین صنایع بزرگ در هفته…
ادامه مطلب

بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 23 خرداد 1403 -صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 1.4- درصدی به صورت میانگین بودند. -بانک، ماشین‌آلات و خودرو با بازدهی 3.9 ، 0.9 و 0.7 درصدی، بیشترین بازدهی را در بین صنایع بزرگ در هفته گذشته را داشتند. -وسایل خانگی،…
ادامه مطلب

بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 29 فروردین 1403 صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 4- درصدی به صورت میانگین بودند. تولید فلزات غیر آهنی، کانی‌های فلزی و خرده‌فروشی با بازدهی 0.8- ، 1.0- و 1.5- درصدی، کمترین کاهش را در بین صنایع بزرگ بازار سرمایه در…
ادامه مطلب