کاتد مس

آخرین وضعیت معاملات تالار صنعتی و طلا

آخرین وضعیت شمش بیلت در بورس کالا به صورت تجمیعی، بالغ بر 110,000 تن عرضه و 147,900 تن تقاضا برای شمش بیلت در دوهفته گذشته به ثبت رسید. همچنین، متوسط نرخ شمش بیلت طی دوهفته گذشته در سطح 23.01 میلیون تومان قرار گرفت که نشان از رشد 3 درصدی دارد.…
ادامه مطلب