کاشی و سرامیک

بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

در هفته منتهی به 21 فروردین 1403 صنایع بزرگ بازار، شاهد بازدهی 1.3- درصدی به صورت میانگین بودند. در هفته گذشته حمل و نقل زمینی، تولید فلزات غیر آهنی و سخت افزار و تجهیزات بیشترین افزایش بازدهی را به خود اختصاص دادند. همچنین نساجی، کاشی و سرامیک و شیرینیجات با بازدهی…
ادامه مطلب