کانی های فلزی

بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 29 فروردین 1403 صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 4- درصدی به صورت میانگین بودند. تولید فلزات غیر آهنی، کانی‌های فلزی و خرده‌فروشی با بازدهی 0.8- ، 1.0- و 1.5- درصدی، کمترین کاهش را در بین صنایع بزرگ بازار سرمایه در…
ادامه مطلب