یوروOptional

هفته‌نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان

در سومین هفته‌نامه تحلیل تخصصی بازارهای ایران و جهان در دی ماه می‌خوانید: oتداوم رشد مشاغل غیرکشاورزی در بازار کار آمریکا در ماه دسامبر oشتاب‌گیری مجدد تورم مصرف‌کنندگان در حوزه یورو در ماه دسامبر oرشد 2.1 درصدی نفت برنت در هفته گذشته تحت تاثیر اختلالات ایجادشده در سطح عرضه oکاهش…
ادامه مطلب