هفته جهانی سرمایه‌گذار چیست؟

هفته جهانی سرمایه‌گذارWorld Investor Week (WIW)  کمپین جهانی و یک هفته‌ای است که توسط کمیسیون بین‌المللی سازمان اوراق بهادار IOSCO با هدف افزایش آگاهی در مورد اهمیت آموزش، حمایت از سرمایه‌گذاران و برجسته کردن ابتکارات مختلف آموزش سرمایه‌گذاران برگزار می‌شود. در ماه اکتبر، نهادهای نظارتی عضو آیسکو در شش قاره، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها مانند راه‌اندازی ارتباطات و خدمات متمرکز بر سرمایه‌گذار، افزایش آگاهی از طرح‌های آموزشی سرمایه‌گذار، سازمان‌دهی کارگاه‌ها و کنفرانس‌ها، و برگزاری کمپین‌های مختلف را در دستور کار قرار می‌دهند.

ششمین دوره «هفته جهانی سرمایه‌گذار» ۱۱ تا ۱۷ مهر ماه سال جاری توسط سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) و با مشارکت سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سایر ارکان بازار سرمایه ایران برگزار می‌شود. ششمین دوره هفته جهانی سرمایه‌گذارWorld Investor Week  در سال 2023 (2 تا 8 اکتبر) با هدف تمرکز بر انعطاف‌پذیری سرمایه‌گذاران، دارایی‌های رمزنگاری‌شده و تامین مالی پایدار برگزار می‌شود.

پیام بگذارید