رکوردشکنی نرخ سود اوراق بدهی

گزارش بانک مرکزی از 21امین مرحله عرضه اوراق دولتی نشان می‌دهد که آخرین حراج پاییزی دولت در بازار اوراق بدهی با بالاترین نرخ سود و کمترین میزان فروش به پایان رسید. در این مرحله بیش از هزار میلیارد تومان اوراق با سررسیدهای دوساله و سه‌ساله برای متقاضیان در بازار پول و سرمایه عرضه شد؛ اما تنها حدود ۳‌درصد از آن یعنی معادل ۳۰۰میلیارد تومان به فروش رسید که این میزان، رکورددار کمترین میزان فروش اوراق دولتی از ابتدای سال جاری است.

تاکنون طی ۲۱مرحله از عرضه اوراق بدهی دولتی در مجموع ۹۰.۶همت تامین مالی با نرخ بهره‌های متفاوت برای دولت ایجاد شده است. در این میان نرخ بهره موثر اوراق بدهی دولتی فروش‌رفته در هفته بیست‌ویکم معادل ۲۶.۳۵درصد بوده که این میزان نرخ سود از ابتدای سال جاری بی‌سابقه بوده است. افزایش نرخ‌های بهره در اقتصاد، احتمالا نشانه‌ای از سیاست‌های ضدتورمی سال‌های اخیر بوده است.

پیام بگذارید