پیش‌بینی روند نزولی تورم در جهان

گزارش جدید بانک گلدمن ساکس نشان می‌دهد که تورم در سراسر دنیا با سرعت بیش از حد انتظاری نسبت به برآورد سیاست‌گذاران پولی کاهش خواهد یافت و تورم به سطوح نرمال خود برای اولین بار ظرف سه سال اخیر نزدیک خواهد شد. بر اساس برآورد این موسسه، تورم پایه به استثنای مواد غذایی و انرژی در کشورهایی همچون ایالات متحده، حوزه یورو و برخی اقتصادهای نوظهور که در دوران پساکرونا شاهد جهش تورمی بوده، تا پایان سال آینده عمدتا در محدوده 2 درصدی که هدف بسیاری از بانک‌های مرکزی می‌باشد، قرار خواهد گرفت.

بر اساس برآورد موسسه آکسفورد اکانامیکس نیز، در سه ماهه پایانی سال آینده تورم حوزه یورو به 1.3 درصد، ایالات متحده به 2.2 درصد و بریتانیا به 2.7 درصد کاهش خواهد یافت. انتظارات نزولی تورم باعث شده تا موسسه مالی “بانک آمریکا” نیز پیش‌بینی کاهش نرخ بهره توسط 152 بانک مرکزی مختلف دنیا در سال آینده را نماید که بیشترین کاهش در نرخ‌های بهره از نظر تعدادی از زمان بحران مالی بین‌المللی در سال 2009 محسوب می‌شود.

پیام بگذارید