کارنامه بازار جهانی نفت در سال 2023

قیمت نفت در بازارهای جهانی شاهد ثبت بدترین عملکرد سالیانه خود از سال 2020 بود. در سالی که تداوم جنگ در اکراین و بروز تنش در خاورمیانه باعث بالاگرفتن تنش‌های ژئوپولتیکی شده بود و اوپک پلاس نیز در چندین نوبت اقدام به کاهش سطح تولید خود برای تقویت قیمت‌ها نموده بود، نگرانی از ضعف تقاضا با توجه به روند ضعیف بازیابی اقتصاد چین و سیاست‌های تهاجمی پولی و همچنین افزایش سطح تولید در کشورهای خارج از اوپک خصوصا رکوردشکنی تولید نفت در آمریکا با عبور از سطح 13 میلیون بشکه در روز، مانع از غلبه عوامل افزایشی در بازار شد.برآیند این عوامل باعث شد تا قیمت نفت برنت سال 2023 را با بازدهی منفی 10.3 درصدی و رسیدن به سطح 77 دلاری به کار خود پایان داد.

در این میان نظرسنجی رویترز از بین 34 تحلیلگر و کارشناس اقتصادی نشان می‌دهد که انتظار می‌رود نفت برنت شاهد ثبت میانگین قیمتی 82.5 دلاری در سال 2024 باشد که بیش از 2 دلار کاهش را نسبت به میانگین ثبت‌شده در نظرسنجی ماه نوامبر را نشان می‌دهد. بزرگ‌ترین نگرانی شرکت‌کنندگان، توانایی اوپک در حفظ اتحاد خود برای کاهش سطح عرضه در صورت لزوم بوده است. سهم بازار اوپک با کاهش‌های اخیر در میزان عرضه به کمتر از 27 درصد از بازار جهانی نفت افت کرده است.

پیام بگذارید