کارنامه طلا و شاخص دلار در سال 2023

دلار شاهد اولین افت سالیانه خود از 2020 با توجه به انتظارات مرتبط با کاهش نرخ بهره از جانب فدرال رزرو در سال 2024 بود که باعث افت 1.8 درصدی این ارز معتبر در مقابل سبدی از همتایان خود در سال 2023 شد. افزایش سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران نیز به عنوان عامل منفی دیگری برای دلار به عنوان پناهگاهی امن محسوب می‌شود.

طلا در طرف مقابل با ثبت بازدهی 13 درصدی، شاهد ثبت بهترین عملکرد سه سال اخیر خود بود و این در حالی است که این فلز گرانبها شاهد سالی بسیار پرنوسان بوده که در آن قیمت‌ها در دامنه 1،800 تا 2،135 دلاری شاهد تغییر بودند. برای سال 2024 تاکنون جی‌پی‌مورگان برآورد سقف قیمتی 2،300 دلاری تا نیمه سال را اعلام و شرط آن را تحقق کاهش بهره فدرال رزرو دانسته است و UBS سوئیس نیز انتظار ثبت قیمت 2،150 دلاری تا پایان سال 2024 را اعلام کرده است.

پیام بگذارید