هفته‌نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان

در سومین هفته‌نامه تحلیل تخصصی بازارهای ایران و جهان در دی ماه می‌خوانید:

oتداوم رشد مشاغل غیرکشاورزی در بازار کار آمریکا در ماه دسامبر

oشتاب‌گیری مجدد تورم مصرف‌کنندگان در حوزه یورو در ماه دسامبر

oرشد 2.1 درصدی نفت برنت در هفته گذشته تحت تاثیر اختلالات ایجادشده در سطح عرضه

oکاهش سطح دلار در بین ذخایر بانک‌های مرکزی دنیا

oگسترش سطح هزینه‌کرد صندوق سرمایه‌گذاری عربستان سعودی

oگزارش مرکز آمار از وضعیت بازار کار در فصل پاییز 1402

پرونده ویژه: صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)

پیام بگذارید