رویدادهای مهم در هفته آتی (25 الی 31 فروردین)

— دوشنبه

تورم تولیدکنندگان سوئیس

اعطای اعتبارات و رشد نقدینگی چین

خرده فروشی آمریکا

نشست صندوق بین المللی پول (روز اول)

— سه شنبه

قیمت مسکن، تولیدات صنعتی، خرده فروشی، سرمایه گذاری ثابت و رشد اقتصادی سه ماهه اول چین

تورم مصرف کنندگان کانادا

تولیدات صنعتی آمریکا

نشست صندوق بین المللی پول (روز دوم)

— چهارشنبه

تراز تجاری ژاپن

تورم مصرف کنندگان بریتانیا

نشست صندوق بین المللی پول (روز سوم)

— پنج شنبه

نرخ بیکاری استرالیا

تراز جاری حوزه یورو

نشست صندوق بین المللی پول (روز چهارم)

— جمعه

تورم مصرف کنندگان ژاپن

تورم تولیدکنندگان آلمان

خرده فروشی بریتانیا

نشست صندوق بین المللی پول (روز پنجم)

پیام بگذارید