عملکرد تجارت خارجی کشور در سال 1402

چین و امارات بیشترین سهم در معاملات با ایران در سال 1402 را به خود اختصاص دادند.

در سال 1402 عملکرد تجارت خارجی کشور به اینصورت بود که گاز طبیعی مایع شده با 3.09 میلیارد دلار، پروپان مایع شده 3.06 میلیارد دلار و قیر نفت با 2.19 میلیارد دلار سه قلم عمده کالای صادراتی در این مدت بودند. در بین ۱۰ قلم عمده کالای صادراتی بیشترین رشد به لحاظ ارزش به گازهای نفتی و هیدروکربن های گازی شکل مایع شده با 62.6 درصد، سنگ آهن با 62.4 درصد و قیر نفت با 21.8 درصد و بیشترین کاهش در ارزش به گازهای طبیعی مایع شده با 59.1 درصد، پروپان مایع شده با 19.2 درصد و بوتان مایع شده با 5.8 درصد اختصاص یافت.

در این مدت 13.91 میلیارد دلار کالا به چین، 9.21 میلیارد دلار به عراق، 6.61 میلیارد دلار به امارات متحده عربی، 4.16 میلیارد دلار به ترکیه و 2.17 میلیارد دلار به هند صادر شد.

 در طرف مقابل در این مدت 3.78 میلیارد دلار ذرت دامی، 2.90 میلیارد دلار گوشی تلفن همراه و 1.93 میلیارد دلار شمش طلا وارد کشور شده است. واردات شمش طلا، تراکتور و قطعات منفصله جهت تولید خودرو سواری از بیشترین افزایش به لحاظ ارزش و گندم، برنج و دانه سویا از بیشترین کاهش در ارزش در بین اقلام عمده وارداتی در این مدت برخوردار بودند.

 همچنین امارات متحده عربی با 20.78 میلیارد دلار، چین با 18.54 میلیارد دلار، ترکیه با 7.54 میلیارد دلار، آلمان با 2.15 میلیارد دلار و هند با 1.91 میلیارد دلار ۵ کشور عمده طرف معامله واردات در سال 1402 بودند.

پیام بگذارید