افزایش سرمایه 200 درصدی وغدیر

مجمع عمومی سالانه شرکت سرمایه گذاری غدیر امروز برگزار شد که در این مجمع تقسیم 94 درصد از سود قابل تقسیم (معادل با 3،000 ریال) و همچنین افزایش سرمایه 200 درصدی از محل سود انباشته در سال 1403 مصوب شد.

پیام بگذارید