گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/01/28

️ در بازار امروز اتفاق افتاد:

رشد حدود 0.23 درصدی شاخص کل

رسیدن ارزش معامالت خرد به 4.135 میلیارد تومان (خروج 698 میلیارد تومانی پول از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی)

خروج 574 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی

ورود 155 میلیارد تومانی پول به صندوق درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی

اطلاعات و ارتباطات ، صنایع چرم و مخابرات بیشترین ورود پول حقیقی به صنایع و خودرو و ساخت قطعات ، محصولات شیمیایی و بانک ها بیشترین خروج پول حقیقی از صنایع را به خود اختصاص دادند.

پیام بگذارید