بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 29 فروردین 1403

صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 4- درصدی به صورت میانگین بودند.

تولید فلزات غیر آهنی، کانی‌های فلزی و خرده‌فروشی با بازدهی 0.8- ، 1.0- و 1.5- درصدی، کمترین کاهش را در بین صنایع بزرگ بازار سرمایه در هفته گذشته را داشتند.

انبوه‌سازی، وسایل خانگی و خدمات رفاهی (برق) با بازدهی 6.3- ، 6.3- و 6.1- درصدی، بیشترین بازدهی منفی را ثبت کردند.

پیام بگذارید