آخرین وضعیت بازارهای جهانی سهام

وضعیت بازارهای سهام بزرگ جهان

 در یک هفته اخیر

-بازارهای جهانی سهام شاهد افت قابل توجه دیگری در هفته گذشته با تداوم تنش‌های ژئوپولتیکی، محوشدن امیدها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و همچنین افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه بودند که باعث شد شاخص جهانی MSCI با افت 2.8 درصدی در سطح 3255 واحدی قرار گرفت و ETFهای سهام با خروج 23.4 میلیارد دلار نقدینگی به صورت خالص بر اساس گزارش LSEG روبروشدند.

 -شاخص داوجونز در بورس آمریکا با عدم تغییر، شاهد کمترین کاهش در بین شاخص‌های بزرگ در هفته گذشته بوده است.

 -شاخص Nasdaq100 در بورس آمریکا با افت 5.3 درصدی، بیشترین بازدهی منفی را در هفته گذشته شاهد بوده است.

وضعیت بازار سهام آمریکا در یک هفته اخیر

-وال استریت شاهد ادامه روند نزولی خود با نگرانی از تعویق در کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به دلیل عملکرد قدرتمند اخیر اقتصاد آمریکا، تداوم صعود نرخ‌ها در بازار اوراق قرضه و همچنین نگرانی از وضعیت کنونی خاورمیانه بوده است.

-شاخص داوجونز با عدم تغییر، نزدک با کاهش 5.5 درصدی و S&P500 نیز با کاهش 3 درصدی روبرو شدند که این سومین افت هفتگی متوالی نزدک و S&P500 بوده و همچنین بدترین عملکرد هفتگی نزدک از سال 2022 محسوب می‌شود. هفت شرکت بزرگ بازار سهام آمریکا به تنهایی 950 میلیارد دلار از ارزش بازار خود را در هفته گذشته از دست دادند که رکوردی تاریخی محسوب می‌شود.

-در بازار بدهی، نرخ بازدهی اوراق قرضه 10ساله خزانه‌داری با 0.12 درصد افزایش به سطح 4.62 درصد رسیده است.

پیام بگذارید