روند قیمت جهانی متانول

قیمت متانول در بازارهای اروپا و چین

-متانول در معاملات نقدی بازارهای اروپایی شاهد معاملاتی کم‌نوسان در هفته گذشته بود که عمدتا ناشی از افت دوطرفه تمایل در طرف تقاضا برای خرید محموله در بازار نقدی و همچنین افت طرف عرضه با تعمیر و نگهداری بخشی از واحدهای تولیدی بود.

-میانه دامنه قیمتی بر اساس فوب روتردام بدون تغییر چشمگیر در سطح 307 یورو (327 دلار) در هر تن قرار گرفت.

-متانول چین در هفته گذشته شاهد افزایش نسبتا چشمگیر قیمت‌ها تحت تاثیر کاهش سطح عرضه در بازار با عملیات تعمیر و نگهداری بهاره واحدهای تولیدی بود و میزان سطح عرضه از جانب محموله‌های وارداتی چندان پاسخگوی تقاضا نبوده اگرچه انتظار افزایش عرضه از جانب ایران وجوددارد.

-میانگین قیمت محموله‌های وارداتی بر اساس نرخ CFR چین با افزایش 4.1 درصدی در سطح 302 دلار در هر تن قرار گرفته بود.

پیام بگذارید