مقایسه آخرین وضعیت اوره فوب ایران و منطقه خاورمیانه

-قیمت اوره فوب ایران در هفته گذشته با کاهش قیمت 3.7 درصدی به سطح 260 دلار در هر تن رسید.

 -قیمت اوره در منطقه خاورمیانه در هفته گذشته، بر اساس گزارش آرگوس با کاهش قمیت 7.4 درصدی به سطح 283.5 دلار در هر تن، رسید.

قیمت گاز طبیعی در هاب اروپا در هفته گذشته شاهد نوسانات نسبی و صعود تا نزدیک 34 یورو در هر مگاوات بر ساعت نیز بود، اگرچه در انتهای هفته بدون تغییر چشمگیری در 30.7 یورو به کار خود خاتمه داد.

پیام بگذارید