گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/05

️ در بازار امروز اتفاق افتاد:

رشد 0.05 درصدی شاخص کل

رسیدن ارزش معامالت خرد به 5.238 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی)

ورود 516 میلیارد تومانی پول به صندوق‌های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی

ورود 136 میلیارد تومانی پول به سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی

حمل و نقل و انبارداری ، ساخت محصولات فلزی و رایانه بیشترین ورود پول حقیقی به صنایع و فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، بیمه بیشترین خروج پول حقیقی از صنایع را به خود اختصاص دادند.

پیام بگذارید